Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới (WRCA) – Liên kết các giá trị nội dung toàn cầu

20-06-2018

(VIETMASTER) Nội dung Kỷ lục Thế giới có mô hình đặc thù tinh gọn như một Viện tư liệu, nghiên cứu và vinh danh các giá trị nội dung Kỷ lục của cộng đồng kỷ lục gia trên toàn thế giới với sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, tài chính và sự hợp tác từ nguồn cơ sở dữ liệu từ các tổ chức kỷ lục khu vực và quốc gia.