Liên minh Kỷ lục thế giới - World Records Union (Worldkings)

03-07-2018

Với mong muốn mang lại những giá trị đỉnh cao cho con người ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên toàn thế giới, Liên minh Kỷ lục thế giới - WorldKings đã triển khai nhiều hành trình khác nhau.