Giảng sư Danh dự VIETMASTER: Tiến sĩ LÊ DOÃN HỢP

20-06-2018

 

Tiến sĩ LÊ DOÃN HỢP

 

  • Tiến sĩ LÊ DOÃN HỢP
  • Ngày sinh: 22/02/1951
  • Quê quán: Xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
  • Dân tộc: Kinh
  • Tôn giáo: Không
  • Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Lý luận chính trị cao cấp
  • Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Chủ tịch Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam

VIETMASTER