Giảng sư Danh dự VIETMASTER: Ông Trần Hoàng - Chủ tịch Hiệp Hội Marketing Việt Nam (VMA), Chủ tịch VietnamMarcom

05-07-2018

VIETMASTER - Ông TRẦN HOÀNG hiện là Chủ tịch Hiệp Hội Marketing Việt Nam, Chủ tịch VietnamMarcom.

 

Ông Trần Hoàng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm công tác quản trị, đào tạo trong ngành công nghiệp truyền thông tiếp thị và trong vai trò đại diện kết nối các tổ chức Hiệp hội quốc gia, khu vực và quốc tế.

Ông là nhà sáng lập Thư viện chuyên khảo công nghệ tiếp thị, quảng cáo đầu tiên tại Việt Nam và VietnamMarcom - Tổ chức giáo dục đào tạo chuyên ngành truyền thông tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

17 năm là Đại diện quốc gia của Hiệp hội Quảng cáo Quốc Tế (IAA Global) Đại diện Tập đoàn Giải thưởng Quốc tế (IAG) - New York Festivals

Nhà sáng lập và đồng hành nhiều sự kiện và dự án tiên phong của ngành truyền thông, tiếp thị, quảng cáo ở Việt Nam và Châu Á

Là một trong số các Movers and Shakers có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành tại Việt Nam và Châu Á theo bình chọn của AFAA và AMF.

 

Ông Trần Hoàng - Chủ tịch Hiệp Hội Marketing Việt Nam (VMA), Chủ tịch VietnamMarcom

 

Mr. Tran Hoang is the Chairman of the Vietnam Marketing Association from 2017 to 2024.

He is also the Founder and Chairman of Vietnam MarCom Academy, the pioneering marketing communications and brand-building the academy that was founded in 2001 and has provided training for more than 10,000 Marcom practitioners in Vietnam.

He is known in Vietnam’s MarCom industry as an innovator, and educator with a history of working, teaching, and contributing to the higher education of Vietnam marketing and communications professionals. In addition to Vietnam MarCom, Mr. Tran Hoang is the Founder of the CSR Universal Organization.

He is also the Country Representative for the New York Festivals, and a long-time member of the Asia Federation of Advertising Association (AFAA), AMF, Vietnam Records Association, and The International Advertising Association (IAA Global).

 


VIETMASTER