Giảng sư Danh dự VIETMASTER - Diễn giả NGUYỄN TRẦN QUANG

20-06-2018

 
Diễn giả NGUYỄN TRẦN QUANG
 
 
Diễn giả NGUYỄN TRẦN QUANG tốt nghiệp ngành Marketing tại đại học Texas, Austin, Hoa Kỳ, từng đảm nhiệm các chức vụ như giám đốc Marketing công ty Hennessy và Johnny Walker tại Việt Nam, Trung Nguyen Coffee, Kodak, Triump...
 
Ông hiện là Chủ tịch & CEO FutureOne, Chuyên gia tư vấn tiếp thị thương hiệu.
 

VIETMASTER