[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.899] : Tấm sắc phong gấm lụa thời Hoằng Định năm thứ 11 (1610) triều vua Lê Kinh Tông dài 4.5 m được bảo quản bằng phương pháp thủ công lâu năm nhất Việt Nam.

08-02-2022

[VIETMASTER] Theo Sở Văn hóa - TTDL và Bảo tàng Hà Tĩnh vừa phát hiện sắc phong gấm lụa thời Hoằng Định năm thứ 11 (1610) triều vua Lê Kinh Tông tại di tích đền thờ Nguyễn Văn Giai, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà. Dù đã trải qua hàng trăm năm lưu giữ, bảo quản bằng phương pháp thủ công nhưng đạo sắc quý hiếm bằng chất liệu vải lụa gấm vẫn còn khá nguyên vẹn.

Trang 3 của 37 trang (366 bài)<<<12345...>>>