Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới (WRCA) – Liên kết các giá trị nội dung toàn cầu

20-06-2018

(VIETMASTER) Nội dung Kỷ lục Thế giới có mô hình đặc thù tinh gọn như một Viện tư liệu, nghiên cứu và vinh danh các giá trị nội dung Kỷ lục của cộng đồng kỷ lục gia trên toàn thế giới với sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, tài chính và sự hợp tác từ nguồn cơ sở dữ liệu từ các tổ chức kỷ lục khu vực và quốc gia.


Logo của Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới - WRCA

Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới (World Record Content Academy – WRCA) là một tổ chức có đăng ký giấy phép hoạt động  tại Cộng hòa Ấn Độ và tại Hoa Kỳ, đăng ký Bản quyền tại Vương quốc Anh và có Văn phòng Điều hành tại San Diego, Hoa Kỳ. Đây là tổ chức hoạt động thuộc quyền quản lý của Liên minh Kỷ lục Thế giới (World Records Union – WorldKings) với sự liên kết và hợp lực với các tổ chức kỷ lục khu vực cũng như quốc gia như Tổ chức Kỷ lục châu Á, Tổ chức Kỷ lục Ấn Độ, Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ,  Tổ chức Kỷ lục Singapore, Tổ chức Kỷ lục Thái Lan, Tổ chức Kỷ lục Indonesia, Tổ chức Kỷ lục Lào, Tổ chức Kỷ lục Campuchia, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam,v.v…

Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới có mô hình đặc thù tinh gọn như một Viện tư liệu, nghiên cứu và vinh danh các giá trị nội dung Kỷ lục của cộng đồng kỷ lục gia trên toàn thế giới với sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, tài chính và sự hợp tác từ nguồn cơ sở dữ liệu từ các tổ chức kỷ lục khu vực và quốc gia.

Hiện nay, hình thức kỷ lục trên thế giới vô cùng đa dạng và phong phú như xác lập về hình thức cao to, khổng lồ, phi thường và kỳ quặc của con người, thiên nhiên.  Tuy nhiên, WRCA lập ra với ước vọng tìm kiếm, giới thiệu quảng bá các kỷ lục mang tính sáng tạo và có giá trị nội dung sâu sắc không chỉ được nhiều người trân trọng nể phục mà con mang lại ý nghĩa nhân văn hoặc giúp ích cho cộng đồng xã hội. Đối với kỷ lục gia chân chính, sự vĩ đại không đến từ danh hiệu mà sự vĩ đại đến từ giá trị nội dung kỷ lục.

Chính vì đi��u này, WRCA chỉ tiếp nhận những hồ sơ cho đối tượng là các kỷ lục gia và các đơn vị sở hữu kỷ lục theo sự đề nghị và giới thiệu của Tổ chức kỷ lục các quốc gia để WRCA có cơ sở xem xét, thẩm định các hồ sơ chứa đựng các giá trị nội dung cao, có những tác động tích cực và mạnh mẽ đến cộng đồng trong và ngoài nước của các kỷ lục gia và đơn vị sở hữu kỷ lục tại các quốc gia trên thế giới.

WRCA trao tặng bằng  Kỷ lục mang Giá trị Nội dung Thế giớicho các cá nhân kỷ lục gia, đơn vị sở hữu nội dung đã tạo lập kỷ lục tại các tổ chức kỷ lục quốc gia hoặc thế giới, ghi nhận, vinh danh và cảm ơn những đóng góp của họ đối với xã hội và cộng đồng. Bất kỳ một cá nhân nắm giữ một kỷ lục và tên của người đó được vinh danh trong sách kỷ lục, điều ấy có nghĩa người đó đã đạt được sự xuất sắc trong lĩnh vực của họ. Mỗi một kỷ lục được xác lập trên phương diện nội dung được xem như một công trình, một tác phẩm được thai nghén, hình thành, xây dựng trong suốt cuộc đời của Kỷ lục gia và đơn vị sở hữu nội dung kỷ lục.

WRCA chỉ tìm kiếm, xác lập các giá trị nội dung kỷ lục, phục vụ cộng đồng của các kỷ lục gia và đơn vị sở hữu theo 9 giá trị kỷ lục, bao gồm:

- Nội dung Kỷ lục có giá trị về truyền thống văn hóa;
- Nội dung Kỷ lục có giá trị về Lịch sử;
- Nội dung Kỷ lục có giá trị về Giáo dục;
- Nội dung Kỷ lục có giá trị về mặt Nghệ thuật;
- Nội dung Kỷ lục có giá trị về Đạo đức và nhân văn;
- Nội dung Kỷ lục có giá trị về Phát triển và bền vững;
- Nội dung Kỷ lục có giá trị về Tư liệu và lưu trữ;
- Nội dung Kỷ lục có giá trị về Quảng bá hình ảnh đất nước;
- Nội dung Kỷ lục có giá trị về Sáng tạo vì cộng đồng, tạo ra các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ phục vụ cộng đồng.

WRCA tin rằng, tổ chức được lập ra sẽ góp phần tạo dựng một cộng đồng mang lại những giá trị kỷ lục đích thực cho cuộc sống, đồng thời thúc đẩy và khai thác sự sáng tạo, tiếp tục tái đầu tư cho những giá trị nội dung mới trong tương lai, mang lại tài sản và giá trị cho các cá nhân kỷ lục và đơn vị sở hữu kỷ lục, tạo ra tài chính cho các quốc gia từ những sáng tạo của các kỷ lục gia và đơn vị sở hữu giá trị nội dung trên toàn thế giới.

 

Thay mặt Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới – WRCA

T/c Viện trưởng Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới – WRCA

Tổng Thư Ký

Andrew Le


VIETMASTER - Theo WRCA