• Trang chủ
  • Trao kỷ lục việt nam tới từ đường họ hồ (tp.cao lãnh - Viện Kỷ Lục Việt Nam
  • > Tag
  • > Trao kỷ lục việt nam tới từ đường họ hồ (tp.cao lãnh

Trao Kỷ lục Việt Nam tới Từ đường họ Hồ (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) - Từ đường gia đình tôn trí nhiều tượng Phật nhất Việt Nam.

09-05-2023

Vào ngày 07 tháng 05 năm 2023, tại Từ đường Họ Hồ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Kỷ lục Việt Nam tới Ông Hồ Thanh Sơn - người kế thừa Từ đường họ Hồ với nội dung: “Từ đường họ Hồ - Từ đường gia đình tôn trí nhiều tượng Phật nhất Việt Nam”.