• Trang chủ
  • Công nghệ mới giúp sạc pin xe - Viện Kỷ Lục Việt Nam
  • > Tag
  • > Công nghệ mới giúp sạc pin xe

Công nghệ mới giúp sạc pin xe, điện thoại từ...cải bó xôi

10-10-2020

Nổi tiếng tốt cho sức khỏe, cải bó xôi vừa được phát hiện có thêm một công dụng hoàn toàn mới: tạo ra điện.