[WOWTIMES: Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Nhà Văn hóa Sinh viên - 20 năm là điểm sinh hoạt ngoại khóa đáng tin cậy của sinh viên

15-12-2022

(KỶ LỤC - WOWTIMES) Sinh viên là lực lượng chiếm số lượng đông đảo trong xã hội, là nguồn lực tri thức hàng đầu của đất nước trong tương lai. Hiểu được nhu cầu thiết thực và đề cao vai trò của sinh viên, Nhà văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang là điểm đến ngoài giờ học đáng tin cậy của học sinh, sinh viên toàn thành phố.