0_vienkyluc-vn_VietMaster_TT-Pham-Minh-Chinh-sang-ki.jpg

Thủ tướng: Đảng và Nhà nước luôn nâng niu và coi trọng các sáng kiến

29-12-2021

Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng, phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn nâng niu, coi trọng sáng kiến, kinh nghiệm của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là sáng kiến từ những người lao động.

KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
Trang 1 của 100 trang (991 bài)12345...>>>
a
d
cv
a
s
a
a
v