0_gach-thong-minh-co-the-luu-tru-dien.jpg

Phát minh loại gạch thông minh có thể lưu trữ điện

13-08-2020

Nhóm nhà khoa học đến từ Đại học Washington ở St. Louis (WUSL) biến gạch thành siêu tụ điện, có thể sạc điện để cung cấp cho các thiết bị.

KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
Trang 3 của 28 trang (280 bài)<<<12345...>>>
a
d
cv
a
s
a
a
v