0_Thanh-toan-qua-nhan-dang-long-ban-tay-cong-nghe.jpg

Thanh toán qua nhận dạng lòng bàn tay

01-10-2020

Tập đoàn bán lẻ trực tuyến Amazon vừa ra mắt hệ thống thanh toán sinh trắc học mới có thể nhận dạng lòng bàn tay của người dùng, hứa hẹn một phương thức thanh toán tiện lợi cho nhiều đối tác bán lẻ của hãng trong thời gian tới.

KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
Trang 2 của 28 trang (280 bài)<<<12345...>>>
a
d
cv
a
s
a
a
v