0_bom-nuoc-ko-dung-dien-len-do-cao-1300m.jpg

Hệ thống bơm không dùng điện đưa nước lên độ cao 1.300m

01-01-2021

Hệ thống đường ống áp lực module cấp nước cho vùng cao do các chuyên gia Việt và CHLB Đức thiết kế có gắn cảm biến tự động đo độ đục, mực nước...

KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
Trang 1 của 28 trang (280 bài)12345...>>>
a
d
cv
a
s
a
a
v