0_0_ra-mat-hoi-dong-thanh-vien-to-chuc-ky-luc-dong-d.jpg

Hội đồng thành viên Tổ chức Kỷ lục Đông Dương chính thức ra mắt

04-11-2019

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Chiều ngày 2/11/2019, tại Hà Nôi diễn ra buổi lễ ra mắt Hội đồng thành viên Tổ chức Kỷ lục Đông Dương.

KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
a
d
cv
a
s
a
a
v