Giảng sư Danh dự VIETMASTER: Ông Trần Hoàng - Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam

05-07-2018

Ông Trần Hoàng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp truyền thông tiếp thị trong vai trò đại diện kết nối các tổ chức Hiệp hội quốc gia, khu vực và quốc tế.

Ông là nhà sáng lập: Thư viện chuyên khảo công nghệ tiếp thị, quảng cáo đầu tiên tại Việt Nam và VietnamMarcom - Tổ chức giáo dục đào tạo chuyên ngành truyền thông tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

Năm 2017, ông Trần Hoàng chính thức trở thành Chủ tịch mới của Hiệp Hội Marketing Việt Nam (VMA).

 

Ông Trần Hoàng - Chủ tịch VietnamMarcom, Chủ tịch Hiệp Hội Marketing Việt Nam (VMA).

VIETMASTER


 

KL PHAT GIAOY CHI KL
KL PHAT GIAOY CHI KL
a
d
cv
a
s
a
a
v