[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.845] : Doanh nghiệp Việt đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế AWS về chung tay bảo vệ nguồn nước

29-05-2021

[VIETMASTER] Tiêu chuẩn quốc tế AWS về chung tay bảo vệ nguồn nước được nhiều thương hiệu lớn trong lĩnh vực nước trên thế giới áp dụng, tuy nhiên tính đến hiện tại, La Vie là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được tổ chức này công nhận.

Công ty TNHH La Vie, một thành viên của Tập đoàn Nestlé, không ngừng các nỗ lực nhằm bảo vệ tài nguyên nước cho thế hệ tương lai và để phát triển bền vững doanh nghiệp.
Để thực hiện mục tiêu đó, mới đây, nhà máy La Vie tại Hưng Yên đã trở thành đơn vị thứ hai tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế trong chung tay quản lý nguồn nước (Tiêu chuẩn AWS), tiếp nối sau nhà máy La Vie tại Long An. Liên minh Chung tay Quản lý Nguồn nước (Tổ chức quốc tế về bảo tồn nguồn nước) vừa cấp chứng nhận cho nhà máy La Vie tại Hưng Yên. Đây là một trong các nỗ lực của La Vie nhằm bảo vệ tài nguyên nước, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Để đạt chứng chỉ AWS, doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí và chỉ tiêu theo tiêu chuẩn gồm có 5 bước và yêu cầu nghiêm ngặt trong mỗi bước. Quy trình đánh giá được thực hiện bởi một tổ chức độc lập và dưới sự giám sát chặt chẽ của AWS quốc tế. Ngoài ra, sau khi đạt chứng nhận, doanh nghiệp sẽ được tái đánh giá hằng năm nhằm đảm bảo các hoạt động bảo vệ nguồn nước vẫn được tiếp tục và cải thiện.

AWS là một trong những chương trình then chốt được Nestlé cam kết triển khai đến tất cả thành viên trong lĩnh vực nước của tập đoàn đến năm 2025, trong đó có La Vie. Đây là mô hình được áp dụng toàn cầu cho những doanh nghiệp và tổ chức sử dụng nước nhằm hiểu rõ những thách thức và cơ hội của nguồn nước trong khu vực. Từ đó, doanh nghiệp sẽ cùng các bên liên quan giải quyết các khó khăn, hướng đến việc đảm bảo sự cân bằng nước trong lưu vực, chất lượng nước và sự công bằng trong sử dụng nước sạch, bảo vệ hệ sinh thái nước.

Trong gần 30 năm hoạt động tại Việt Nam, thông qua chương trình “Tạo giá trị chia sẻ”, Công ty La Vie có nhiều đóng góp cho cộng đồng và tạo nên những giá trị chung cho các bên liên quan và xã hội trong thời gian lâu dài, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Mới đây, La Vie công bố mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn trả nước sạch cho cộng đồng và môi trường tương đương 100% lượng nước công ty sử dụng trong hoạt động sản xuất.

.Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam đang đề xuất Kỷ lục: Doanh nghiệp Việt đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế AWS về chung tay bảo vệ nguồn nước

 

Nguồn: Báo điện tử Chính Phủ

 

 


Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam – VietMaster (Tổng hợp thông tin - Ảnh: Internet)


 

KL PHAT GIAOY CHI KL
KL PHAT GIAOY CHI KL
a
d
cv
a
s
a
a
v