[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.837] : Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam chủ động sáng tạo, thích ứng với tình hình mới tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp online cho sinh viên để tốt nghiệp

14-05-2021

(Vietmaster) Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo tiến độ học tập và tốt nghiệp của sinh viên, nhiều trường đại học đã chủ động, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới. Sau dạy học online, thì nhiều trường đại học bắt đầu thử nghiệm việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến để sinh viên có thể ra trường đúng hạn.

Mỗi sinh viên có 20 phút thuyết trình trước hội đồng về đề tài khóa luận của mình. Sau đó, liên tục trả lời các câu hỏi của người phản biện. Thậm chí, có những lúc sinh viên và người phản biện tranh luận với nhau để bảo vệ những quan điểm mà mình đưa ra. Tranh luận sôi nổi, dân chủ và trao đổi thẳng thắn. Toàn bộ quá trình này được ghi âm và ghi hình.

Đây là không khí buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 59, chương trình POHE, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân diễn ra ngày 12.5. Nếu những năm trước, sinh viên bảo vệ khóa luận tại trường, thuyết trình trực tiếp trước hội đồng, thì lần này, tất cả tương tác với nhau qua màn hình máy tính.

Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam đang đề xuất Kỷ lục: Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam chủ động sáng tạo, thích ứng với tình hình mới tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp online cho sinh viên để tốt nghiệp

 

 

 


Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam (Tổng hợp thông tin - Ảnh: Internet)


 

KL PHAT GIAOY CHI KL
KL PHAT GIAOY CHI KL
a
d
cv
a
s
a
a
v