[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.459]: Nhà máy nhiệt điện than đầu tiên tại Việt Nam

21-05-2020

(Vietmaster) Số lượng, công suất và công nghệ các nhà máy nhiệt điện than của Việt Nam có nhiều biến động, thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của đất nước. Tuy nhiên, dù ở giai đoạn nào, nhiệt điện than cũng là nguồn điện không thể thiếu.

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng ngày nay.

Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) than đầu tiên của Việt Nam là Nhà đèn Vườn hoa, được người Pháp xây dựng tháng 2/1894 tại Hải Phòng.Tiền thân của Công ty Điện lực Hải Phòng ngày nay là Nhà Đèn vườn hoa và Nhà máy điện Cửa Cấm cùng với hệ thống điện chiếu sáng được xây dựng từ năm 1892, là cơ sở phát điện đầu tiên ở Việt Nam và Đông Dương. Thực dân Pháp cũng lắp đặt một trạm phát điện nhỏ ở đường Francis Garnier (nay là đường Minh Khai) mà người dân quen gọi là Nhà máy đèn để phân biệt với Nhà máy điện Cửa Cấm.Tới tháng 10/1954, tổng công suất nguồn điện miền Bắc chỉ khoảng 31,5 MW với sản lượng điện khoảng 53 triệu kWh/năm. Để đáp ứng nhu cầu điện năng, cùng với việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các nhà máy điện do Pháp để lại, trong các năm 1955 - 1960, Việt Nam đã khởi công xây dựng và đưa vào vận hành một số NMNĐ than mới có công suất nhỏ và vừa . Từ ngày Thành phố Hải Phòng giải phóng (13/5/1955) cho đến nay, tổ chức và tên gọi của ngành Điện Hải Phòng luôn được thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ.

Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam đang đề xuất Kỷ lục“Nhà máy nhiệt điện  than đầu tiên tại Việt Nam

 


Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam (Tổng hợp thông tin - Ảnh: Internet)


 

KL PHAT GIAOY CHI KL
KL PHAT GIAOY CHI KL
a
d
cv
a
s
a
a
v