[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.452] Tỉnh có Trạm biến áp không người trực đầu tiên tại Việt Nam

16-05-2020

(Vietmaster) Cuối năm 2019, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã khởi công dự án trạm biến áp không người trực tỉnh Hà Giang với tổng số vốn đầu tư gần 11 tỷ đồng.

Sau hơn 4 tháng thi công, ngày 12/5, tại Công ty Điện lực Hà Giang, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức khánh thành dự án xây dựng trạm biến áp không người trực tỉnh Hà Giang. Trạm biến áp không người trực là chuyển đổi từ trạm biến áp 110kv kiểu truyền thống  tại Yên Minh, Bình Vàng, Sông Chảy, nhằm hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống điện theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh, góp phần nâng cao năng suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng, bảo đảm an ninh chính trị, phát triển kinh tế cho tỉnh. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống điện theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh.

 

Hướng tới trạm biến áp không người trực đầu tiên của Việt Nam: Khó ...

Dự án trạm biến áp không người trực hoàn thành sẽ giúp các cán bộ, công nhân ngành điện không phải trực tiếp đến các vị trí thao tác thiết bị đóng, cắt, bảo đảm an toàn về con người, bảo đảm cung cấp điện cho phụ tải, độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao.

Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam đang đề xuất Kỷ lục  Tỉnh có Trạm biến áp không người trực đầu tiên tại Việt Nam

 


Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam (Tổng hợp thông tin - Ảnh: Internet)


 

KL PHAT GIAOY CHI KL
KL PHAT GIAOY CHI KL
a
d
cv
a
s
a
a
v