0_Don-vi-dau-tien-tan-dung-rom-ra-trau-trong-che-p.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.469]: Đơn vị đầu tiên tận dụng rơm rạ, trấu trong chế phẩm xử lý nước nhiễm dầu

28-05-2020

(Vietmaster) Việc tận dụng rơm rạ, trấu để sản xuất than sinh học trong chế phẩm xử lý nước nhiễm dầu sẽ góp phần hạn chế việc đốt rơm rạ, gây ô nhiễm môi trường sau mỗi mùa gặt.

KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
Trang 1 của 37 trang (362 bài)12345...>>>
a
d
cv
a
s
a
a
v