0_Hanh-trinh_tham-dinh_dac-san-dong-thap-Hinh-bia.jpg

Ban Thẩm định Top tiếp tục triển khai hành trình đến tham quan, kiểm tra chất lượng các đề cử đặc sản tại tỉnh Đồng Tháp

17-09-2020

(BEPVANG - VIETQUEEN) Sau chuyến tham quan thành công tại tỉnh Bình Thuận, vừa qua Ban Thẩm định Top tiếp tục hành trình đến tham quan, kiểm tra chất lượng các đề cử đặc sản tại tỉnh Đồng Tháp.

KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
a
d
cv
a
s
a
a
v