0_Israel-dang-ky-bao-ho-sang-che-khau-trang-diet-khu.jpg

Israel đăng ký bảo hộ sáng chế khẩu trang diệt khuẩn dùng nhiều lần

28-05-2020

Viện Công nghệ Technion mới đây đã đăng ký bảo hộ sáng chế cho sản phẩm khẩu trang diệt khuẩn có thể tái sử dụng nhiều lần tại Hoa Kỳ.

KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
Trang 1 của 14 trang (135 bài)12345...>>>
a
d
cv
a
s
a
a
v