Hydrogen: Nguồn năng lượng trong kỷ nguyên xanh

04-07-2020

Hydro - nguồn năng lượng vô tận đang mang tới "cách mạng xanh" trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, với ý nghĩa to lớn như cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, khi con người phát minh đầu máy hơi nước sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Cùng khám phá 6 lợi thế khi chuyển đổi sang "năng lượng xanh" với nhiên liệu hydro.

 
 

Theo Phạm Nhật theo chfca.ca/ khoahocphattrien.vn


 

KL PHAT GIAOY CHI KL
KL PHAT GIAOY CHI KL
a
d
cv
a
s
a
a
v