0_Trong-dong-minh-khi-trungbay.jpg

Chùm ảnh: Bộ sưu tập trống đồng tí hon của người Việt cổ

04-10-2020

Trống đồng minh khí là mô hình thu nhỏ của trống đồng Đông Sơn bình thường, có kích thước và kiểu mẫu rất đa dạng. Có nhiều trống “nhỏ như viên kẹo” theo đúng nghĩa đen.

KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
KL BIEN DAOQUA LUU NIEM
Trang 1 của 21 trang (201 bài)12345...>>>
a
d
cv
a
s
a
a
v