0_Scan-3D-tai-Bao-tang-Dieu-khac-Cham-Da-Nan-01.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.629]: Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng- Bảo tàng đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ scan3D quét 3 chiều trải nghiệm từ xa

25-09-2020

(Vietmaster) Ngày 23-9-2020, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết vừa đưa vào thí điểm trải nghiệm quét 3 chiều tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Trang 1 của 106 trang (1060 bài)12345...>>>
a
d
cv
a
s
a
a
v