0_WOWTIMES_NIENLICH_HONDA-THANH-TUU.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Honda Việt Nam - 26 năm tự hào khẩu hiệu “Sức mạnh của những Ước mơ”

07-08-2022

(WOWTIMES - VIETKINGS) - Được thành lập vào năm 1996, trong 26 năm qua, với khẩu hiệu “Sức mạnh của những Ước mơ” và niềm tin về một “Công ty được xã hội mong đợi”, Honda Việt Nam (HVN) đã, đang không ngừng cố gắng hết mình tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội Việt Nam thông qua các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp xã hội.

Trang 1 của 183 trang (1821 bài)12345...>>>
a
d
cv
a
s
a
a
v