• Trang chủ
  • Thiết bị cấy vỏ não phục hồi thị lực người mù - Viện Kỷ Lục Việt Nam
  • > Tag
  • > Thiết bị cấy vỏ não phục hồi thị lực người mù
0_Thiet-bi-cay-vo-nao-phuc-hoi-thi-luc-nguoi-mu.jpg

Thiết bị cấy vỏ não phục hồi thị lực người mù

02-11-2020

Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học tại Australia đã thành công chế tạo thiết bị khôi phục thị giác người mù nhờ cấy vỏ não.

a
d
cv
a
s
a
a
v