• Trang chủ
  • Siêu trí nhớ - Viện Kỷ Lục Việt Nam
  • > Tag
  • > Siêu trí nhớ
0_nien-lich_wowtime_sieu-tri-tue_V-Mindmap-2021.jpg

'V.Mindmap 2021' - phiên bản mới của 'Siêu trí nhớ Việt Nam'

18-07-2021

T.Ư Hội Kỷ lục gia Việt Nam (VN), Tổ chức Kỷ lục VN (VietKings) quyết định giao Viện Kỷ lục VN và Tổ chức Trí nhớ VN triển khai cuộc thi Sơ đồ tư duy VN năm 2021 (V.Mindmap 2021).

Trang 1 của 3 trang (22 bài)123>>>
a
d
cv
a
s
a
a
v