0_cai-bo-xoi-phat-minhmoi.jpg

Công nghệ mới giúp sạc pin xe, điện thoại từ...cải bó xôi

10-10-2020

Nổi tiếng tốt cho sức khỏe, cải bó xôi vừa được phát hiện có thêm một công dụng hoàn toàn mới: tạo ra điện.

a
d
cv
a
s
a
a
v