• Trang chủ
  • Da điện tử da diện tử nhân tạo da điện tử nhân tạo có thể tự phục hồi hệ thống tự phục hồi - Viện Kỷ Lục Việt Nam
  • > Tag
  • > Da điện tử da diện tử nhân tạo da điện tử nhân tạo có thể tự phục hồi hệ thống tự phục hồi
0_Israel-phat-minh-da-dien-tu-co-the-tu-chua-lanh.jpg

Israel phát minh da điện tử có thể tự chữa lành

18-06-2020

Viện Công nghệ Israel (Technion) ngày 11/6 cho biết các nhà nghiên cứu Israel đã phát triển thành công loại da điện tử nhân tạo có thể tự phục hồi.

a
d
cv
a
s
a
a
v