• Trang chủ
  • Chỉ dụ của vua thành thái - Viện Kỷ Lục Việt Nam
  • > Tag
  • > Chỉ dụ của vua thành thái
0_2-Quang-canh-truong-hien-nay.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.611] Trường nghề đầu tiên ở Việt Nam do vua Thành Thái lập

12-09-2020

(Vietmaster) Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tiền thân là Trường Bá Công, thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1899 theo Chỉ dụ của Vua Thành Thái.

a
d
cv
a
s
a
a
v