• Trang chủ
  • Công ty hương việt sinh - Viện Kỷ Lục Việt Nam
  • > Tag
  • > Công ty hương việt sinh
0_vienkyluc-vn_VietMaster_bep-an_Huong-Viet-Sinh.png

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.869] : Đơn vị đầu tiên xây dựng bộ thực đơn dinh dưỡng học đường tại Việt Nam

31-07-2021

[VIETMASTER] Gần 10 năm hình thành và phát triển, Hương Việt Sinh đã khẳng định được vị thế và uy tín của mình, trở thành một trong những đơn vị cung cấp bữa ăn dinh dưỡng học đường được phụ huynh và nhà trường tin tưởng.

a
d
cv
a
s
a
a
v